privacy

Door te bestellen op de internet site van Philimonius, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing en reclame van /voor Philimonius. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Philimonius zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. 

Elke koper/bezoeker kan zich ten allen tijde op eenvoudig verzoek uitschrijven voor de nieuwsbrief die regelmatig verstuurd wordt door Philimonius. Het volstaat een mail te sturen naar sam@philimonius.be met de vermelding "uitschrijven aub"

  • Visa
  • MasterCard
  • Amex